Prosjekt Bærum Idrettspark

Rent vann - renere miljø

Bærum Idrettspark
Oppdragsgiver: Kjeldaas AS

Renseanlegg fra gravevirksomhet for rense ut suspendert stoff og olje. 

Her benytter vi en 38m3 sedimenteringscontainer sammen med vår nyutviklede mobile oljeutskiller. 
Oljeutskilleren er godkjent ihht EN858, og er plassert i en 30m³ isolert krokkasse.

Separatoren kan flyttes med krokbil eller kran, og har innløp og utløp i hver endevegg på container for enkel tilkobling. hvor vannstrømmen er mellom 8-12 m3/timen