top of page
Kartverket 2.png

Rensing av båthavn

Norske fjorder er veldig utsatt for forurensning. Vann fra spyling av skrog i småbåthavner står for store deler av utslippene, og nå kreves det tiltak for å stoppe forurensingen av blant annet Oslofjorden. Heldigvis har Nordisk Vannteknikk løsningen.

Nordisk Vannteknikk leverer renseanlegg for mottak og rensing av vann etter spyling av understellet til fritidsbåter. Anleggene reduserer betydelig partikler og andre farlige stoffer fra vannet slik at det blir trygt å slippe ut i fjordene våre.

Anlegget består av en spyleplate med oppsamlingskum, en sedimenteringstank, og et filtersystem. Renseanlegget er kompakt og har få bevegelige deler, noe som fører til lite slitasje og vedlikeholdsbehov. Vi har også mulighet til å levere anlegget ferdig montert i en isolert container for enkel installasjon.

Prosessen

Pumpekum

Vannet fra spyling av båtene renner først ned i en oppsamlingskum under spyleplaten. Denne kummen fungerer som en buffer for spylevannet. Herfra pumpes vannet videre inn til renseanlegget.

Sedimenteringstank

Selve renseprosessen starter når vannet pumpes inn i sedimenteringstanken. Denne består av tre kammere hvor vannet renner i overløp fra kum 1 til kum 2 og til slutt i kum 3. Polymer tilsettes i første kammer for å skape bedre floker og sørge for at flere sedimenter synker til bunnen. Det vil også føre til færre sedimenter i filtrene. Fra kum 3 pumpes vannet til første filter.

Filtere

Etter sedimenteringstanken pumpes vannet gjennom 3 ulike filtere. Det første filteret er et posefilter med en fin grad av separasjon. Det er her de fleste partiklene skilles ut. Filter nummer to er også et posefilter bestående av mikrofiber av polypropylen som skal absorbere oljerester. Til slutt går vannet gjennom 3 seriekoblede filteret med kull og ionebyttermasse som filtrerer ut tungmetaller før vannet slippes ut. 

Renseanlegg og vaskeanlegg.jpeg
300922-56.bmp
bottom of page