Avvanningskasser

Rent vann - renere miljø

Til sedimentering av
partikkelholdig vann / suspendert stoff

Våre avvanningskasser på 1m3 er konstruert for enkel avvanning av mindre vannmengder.

Selve kassen har et volum på 1m3,
og sekker med ønsket mμ plasseres i kassen.

Under kassen samles vannet i et oppsamlingskar med 2'' camloc-kobling for avløp.

Våre avvanningskasser er
* Enkle å frakte
* Krever ingen montasje
* Er lite plasskrevende
* Kan også leveres med pumper og styring 

Avvanningssekker selges også separat.

Avvanningskassene kan leies eller kjøpes.
For mer informasjon og pristilbud,
kontakt oss på
Tlf 32 81 95 90
Mail: post@nordiskvannteknikk.no